• Sài gòn sạch
 • Sài gòn sạch
 • Sài gòn sạch
 • Sài gòn sạch
 • Sài gòn sạch
 • Sài gòn sạch
 • Sài gòn sạch

Hóa chất nhuộm ruốc đỏ

Không xác định được chất nhuộm đỏ ruốc tại Phú Yên

Không xác định được chất nhuộm đỏ ruốc tại Phú Yên

Báo cáo viết: "Thời điểm đoàn kiểm tra tại 5 hộ dân không còn loại hóa chất kể trên, không còn ruốc đã nhuộm. Đoàn kiểm tra không lấy được mẫu ruốc đã nhuộm và phẩm màu".

 

  • Hotline

   - 0938 330 877 - 0936 068 539
  •    My status
  • Tổng Đài

   - 0613 955 907
  •    My status
  • Ms Hằng

   - 0935 479 786 - 0973 897 877
  •    My status
  • Ms An

   - 0933 057 489
  •    My status
  • Mr Dũng

   - 0949 479 786
  •    My status