Hóa Chất Công Nghiệp

CHLORINE CÁ HEO

Mã SP: Ca(OCl)2

Giá: 28.000đ

H2O2 - HYDROGEN PEROXIDE - OXY GIÀ

Mã SP: H202 50%

Giá: 12.000đ

Sodium Thiosulphate | Na2S2O3

Mã SP: Sodium Thiosulphate

Giá: 6.500đ

ĐƯỜNG DEXTROSE MONOHYDRATE

Mã SP: Đường Dextrose

Giá: 12.500đ

Vitamin C 99% (Ascorbic Acid)

Mã SP: Vitamin C

Giá: 120.000đ

Ca(OCl)2 - Calcium Hypochloride

Mã SP: Ca(OCl)2

Giá: 28.000đ

Stearic Acid

Mã SP: CH3(CH2)16COOH

Giá: 40.000đ

NaOH - Caustic soda Flakes 99%

Mã SP: NaOH

Giá: 15.000đ

Chlorine Aquafit 70% | Chlorine Ấn Độ

Mã SP: Chlorine Aquafit

Giá: 30.000đ

Acid Citric | C6H8O7.H2O

Mã SP: Acid Citric

Giá: 22.000đ
Hotline tư vấn miễn phí:
Zalo