Thông tin liên hệ

 • Số 41, KP Bình Hóa, Phường Hóa An, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
 • Điện thoại:
  0933 057 489
 • Mã số thuế:
  3603053688
 • Email:
  hoachatmiennam02@gmail.com
 • Website:
  hoachatcongnghe.com

NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI HÓA CHẤT KHU VỰC MIỀN NAM

 • about
  UY TÍN
 • about
  Chuyên nghiệp
 • about
  Chất lượng
 • about
  THANH TOÁN LINH HOẠT
Hóa Chất Minh Hiếu Miền Nam

Hóa chất công nghiệp - Hóa chất nông nghiệp - Hóa chất thí nghiệm.

Mật Rỉ Đường

Mã SP: Mật Rỉ Đường

Giá: 4.000đ

Dextrose Monohydrate | C6H12O6.H2O

Mã SP: Đường Dextrose Monohydrate

Giá: Liên hệ

Canxi Clorua - CaCl2 96%

Mã SP: CaCl2 96%

Giá: 6.500đ

Magie Clorua - MgCl2

Mã SP: Magie Clorua

Giá: Liên hệ

Natri Clorua (NaCl) - Thái

Mã SP: NaCl

Giá: 5.500đ

EDTA (Ethylendiamin Tetraacetic Acid)

Mã SP: EDTA

Giá: Liên hệ

Povidone Iodine (dạng bột)

Mã SP: Povidone Iodine

Giá: Liên hệ

Potassium Iodate (KIO3)

Mã SP: Potassium Iodate

Giá: Liên hệ

Iodine 99% Hạt

Mã SP: Đang cập nhật

Giá: Liên hệ

Dowanol TPM Glycol Ether

Mã SP: Đang cập nhật

Giá: Liên hệ

Acid Sulfamic - H3NSO3 99.5%

Mã SP: H3NSO3 99.5%

Giá: 30.000đ

Than Hoạt Tính (Dạng Bột)

Mã SP: Đang cập nhật

Giá: Liên hệ

Sắt III Clorua >96%

Mã SP: Đang cập nhật

Giá: 15.000đ

Natri Phosphat - Na3PO4.12H2O 96-98%

Mã SP: Đang cập nhật

Giá: Liên hệ

Acid Nitric - HNO3

Mã SP: HNO3

Giá: 10.000đ

Sodium MetabiSunfit | Na2S2O5

Mã SP: Đang cập nhật

Giá: Liên hệ

Polymer Nonionic Hàn Quốc (Chất trợ ép bùn Songfloc)

Mã SP: Đang cập nhật

Giá: Liên hệ

Polymer Cationic (Songfloc)

Mã SP: Đang cập nhật

Giá: Liên hệ

Zinc Carbonate - ZnCO3

Mã SP: Đang cập nhật

Giá: 24.000đ

PAC 31%Min | Poly Aluminium Chloride

Mã SP: PAC 31%Min

Giá: 7.000đ

Muối Tinh Khiết - NaCl 99,1% Min

Mã SP: Đang cập nhật

Giá: 2.500đ

Oxy Già - H2O2

Mã SP: H2O2

Giá: Liên hệ

Formalin - HCHO

Mã SP: HCHO

Giá: Liên hệ

Xút Vảy (NaOH 99%)

Mã SP: Xút Vảy

Giá: Liên hệ

Đồng Sulphate - CuSO4

Mã SP: Đang cập nhật

Giá: 58.000đ

Amoniac - NH4OH

Mã SP: NH4OH

Giá: 4.000đ

Axit Sulphuric - H2SO4

Mã SP: Đang cập nhật

Giá: 3.200đ

Axit Formic - HCOOH

Mã SP: Axit Formic

Giá: Liên hệ

Sodium hypochloride - Javel - NaOCl 10%

Mã SP: Javel

Giá: Liên hệ

Boric Acid | H3BO3

Mã SP: Boric Acid

Giá: 24.000đ

Borax | Na2B4O7.5 H2O

Mã SP: Borax

Giá: Liên hệ

Vôi Canxi Hydroxit Ca(OH)2

Mã SP: Ca(OH)2

Giá: 28.000đ

Hydrofluoric Acid - HF

Mã SP: Acid HF

Giá: Liên hệ

Hóa chất Tẩy Đường - Sodium Hydrosulphite 90% Min

Mã SP: Đang cập nhật

Giá: Liên hệ

Natri Silicate | Thủy tinh lỏng

Mã SP: Thủy tinh lỏng

Giá: 3.600đ

Muối Natri Sunfat - Na2SO4 99%

Mã SP: Na2SO4 99%

Giá: 3.000đ

Magie Sulphate | MgSO4

Mã SP: Magie Sulphate

Giá: 5.000đ

Chất khử màu nước thải MN-01

Mã SP: MN-01

Giá: Liên hệ

Magie Oxit - MgO

Mã SP: Magie Oxit

Giá: 6.000đ

NaOH 32% - 45% - 50%

Mã SP: NaOH

Giá: Liên hệ

Kẽm Sulphate - ZnSO4 98%

Mã SP: Đang cập nhật

Giá: Liên hệ

Citric Acid - C6H8O7

Mã SP: Citric Acid

Giá: 24.000đ

Chloramin B - C6H5SO2NCLNa.3H2O

Mã SP: Chloramin B

Giá: 90.000đ

Soda Ash Light - Na2CO3 99%

Mã SP: Soda Ash Light

Giá: 6.500đ

Bột Nhôm Al(OH)3 - Aluminium hydroxide

Mã SP: Bột Nhôm Al(OH)3

Giá: Liên hệ

Polymer Cation

Mã SP: Polymer Cation

Giá: Liên hệ

Sắt Sulphate - FeSO4

Mã SP: FeSO4

Giá: Liên hệ

Muối Công Nghiệp - NaCl

Mã SP: Đang cập nhật

Giá: Liên hệ

SODIUM GLUCONATE 98% - NaC6H11O7

Mã SP: SODIUM GLUCONATE 98%

Giá: 23.000đ

Hydrogen Peroxide - H2O2 90%- Oxy Già

Mã SP: H2O2 90%

Giá: Liên hệ

Nitric Acid | HNO3 68%

Mã SP: Nitric Acid

Giá: 11.700đ

Axit Photphoric H3PO4 85%

Mã SP: Axit Photphoric

Giá: 24.500đ

Xút Vảy 99% | NaOH 99% | Caustic Soda Flake 99%

Mã SP: Xút Vảy 99%

Giá: Liên hệ

Đạm Cà Mau

Mã SP: Đạm Cà Mau

Giá: 9.000đ

Silicagel - Hạt hút ẩm

Mã SP: Silicagel

Giá: Liên hệ

Urê Phú Mỹ

Mã SP: Đang cập nhật

Giá: Liên hệ

Đạm Phú Mỹ

Mã SP: Đạm Phú Mỹ

Giá: Liên hệ

NPK

Mã SP: NPK

Giá: Liên hệ

Hóa Chất Merck - Đức

Mã SP: Merck

Giá: Liên hệ

TopSolvent 3040A

Mã SP: Đang cập nhật

Giá: Liên hệ

Toluen - C7H8

Mã SP: Đang cập nhật

Giá: Liên hệ

Poly Ethylene Glycol | PEG 400

Mã SP: PEG 400

Giá: Liên hệ

Methyl ethylketone - MEK - CH3C(O)CH2CH3

Mã SP: Đang cập nhật

Giá: Liên hệ

Dầu Ông Già - CyClohexanon - C6H10O

Mã SP: Đang cập nhật

Giá: Liên hệ

Butyl Axetate - C6H12O2

Mã SP: Butyl Acetate

Giá: Liên hệ

Xylen | C8H10

Mã SP: Xylen

Giá: Liên hệ

Chất Làm Đặc- CMC

Mã SP: CMC

Giá: Liên hệ

Aceton | C3H6O2

Mã SP: Aceton

Giá: Liên hệ

Kali Hydroxit - KOH

Mã SP: Đang cập nhật

Giá: Liên hệ

Acid Oxalic | C2H2O4

Mã SP: Acid Oxalic

Giá: Liên hệ

Chlorine - Ca(OCl)2 65% - 70%

Mã SP: Đang cập nhật

Giá: Liên hệ

Canxi cacbonat - CaCO3

Mã SP: Đang cập nhật

Giá: Liên hệ

Axit Clohydric - HCl 32% - 35%

Mã SP: Axit Clohydric

Giá: Liên hệ

Soda Ash Dense - Na2CO3

Mã SP: Soda Ash Dense

Giá: Liên hệ

Dikali Phosphate - K2HPO4

Mã SP: Dikali Phosphate

Giá: Liên hệ

MAP - Mono Ammonium Phosphate

Mã SP: Đang cập nhật

Giá: Liên hệ

MKP Mono Kali Phosphate

Mã SP: MKP

Giá: Liên hệ

Natri Sulphite - Na2SO3

Mã SP: Đang cập nhật

Giá: Liên hệ

Kali Sulphate - K2SO4

Mã SP: Đang cập nhật

Giá: Liên hệ

Acid Palmitic | Palmac 98-16

Mã SP: Palmac 98-16

Giá: Liên hệ

Cung cấp Javel giá rẻ

Mã SP: Javel

Giá: Liên hệ

Cung cấp formalin giá rẻ

Mã SP: Đang cập nhật

Giá: Liên hệ

Cung cấp thuốc tím giá rẻ

Mã SP: Đang cập nhật

Giá: Liên hệ

Cung cấp Sulfamic Acid giá rẻ

Mã SP: Sulfamic Acid

Giá: Liên hệ

Cung cấp polymer giá rẻ

Mã SP: Đang cập nhật

Giá: Liên hệ

Cung cấp hóa chất nông nghiệp giá rẻ

Mã SP: Đang cập nhật

Giá: Liên hệ

Methanol

Mã SP: Methanol

Giá: Liên hệ

MAP 12-61 | Mono Ammonium Phosphate

Mã SP: MAP 12-61

Giá: Liên hệ

Sodium Thiosulphate | Na2O3S2

Mã SP: Sodium Thiosulphate

Giá: Liên hệ

Natri Bisulfite | NaHSO3

Mã SP: Natri Bisulfite

Giá: Liên hệ

Acid Citric | C6H8O7.H2O

Mã SP: Acid Citric

Giá: Liên hệ

Chlorine Aquafit 70% | Chlorine Ấn Độ

Mã SP: Chlorine Aquafit

Giá: Liên hệ

STPP - Sodium Tripoly Phosphate

Mã SP: STPP

Giá: Liên hệ

NaOH - Caustic soda Flakes 99%

Mã SP: NaOH

Giá: Liên hệ

Stearic Acid

Mã SP: CH3(CH2)16COOH

Giá: Liên hệ

SODIUM BISULFITE – NaHSO3

Mã SP: NaHSO3

Giá: Liên hệ

Ca(OCl)2 - Calcium Hypochloride

Mã SP: Ca(OCl)2

Giá: Liên hệ

Vitamin C 99% (Ascorbic Acid)

Mã SP: Vitamin C

Giá: 120.000đ

ĐƯỜNG DEXTROSE MONOHYDRATE

Mã SP: Đường Dextrose

Giá: Liên hệ

Sodium Thiosulphate | Na2S2O3

Mã SP: Sodium Thiosulphate

Giá: Liên hệ

H2O2 - HYDROGEN PEROXIDE - OXY GIÀ

Mã SP: H202 50%

Giá: Liên hệ

CHLORINE CÁ HEO

Mã SP: Ca(OCl)2

Giá: Liên hệ

Sodium Bicarbonate

Mã SP: NaHCO3

Giá: Liên hệ
Hóa Chất Phòng Thí Nghiệm

Hóa chất công nghiệp - Hóa chất nông nghiệp - Hóa chất thí nghiệm

Ferric Trichloride - FeCl3

Mã SP: Ferric Trichloride

Giá: Liên hệ

Iron (II) Chloride tetrahydrate - FeCl2.4H2O

Mã SP: Đang cập nhật

Giá: Liên hệ

Potassium iodide - Kl

Mã SP: Đang cập nhật

Giá: Liên hệ

Nikel Nitrate - Ni(NO3)2.6H2O

Mã SP: Đang cập nhật

Giá: Liên hệ

Sodium Pyrosulfite - Na2S2O5

Mã SP: Đang cập nhật

Giá: Liên hệ

Disodium hydrogen phosphate dodecahydrate

Mã SP: Đang cập nhật

Giá: Liên hệ

Sulfur Sublimed - S

Mã SP: Đang cập nhật

Giá: Liên hệ

Aluminum powder - Al

Mã SP: Đang cập nhật

Giá: Liên hệ

Hydrochloric acid - HCl

Mã SP: Đang cập nhật

Giá: Liên hệ

Diethyl Ether - (CH2CH3)2O

Mã SP: Đang cập nhật

Giá: Liên hệ

Glycerol - C3H8O3

Mã SP: Đang cập nhật

Giá: Liên hệ

Amoniac Solution - Merck

Mã SP: Đang cập nhật

Giá: Liên hệ

Aquamicron CXU - Mitsubishi

Mã SP: Đang cập nhật

Giá: Liên hệ

Aquamicron AS - Mitsubishi

Mã SP: Đang cập nhật

Giá: Liên hệ

Hóa Chất Thí Nghiệm AQualytic

Mã SP: Đang cập nhật

Giá: Liên hệ

Hóa Chất Thí Nghiệm TCI

Mã SP: Đang cập nhật

Giá: Liên hệ

Thí Nghiệm Prolabo - Pháp

Mã SP: Đang cập nhật

Giá: Liên hệ

Thí Nghiệm Xinlong - TQ

Mã SP: Đang cập nhật

Giá: Liên hệ

Hóa Chất Sigma - Mỹ

Mã SP: Đang cập nhật

Giá: Liên hệ

Thí Nghiệm Mitsubishi Nhật

Mã SP: Đang cập nhật

Giá: Liên hệ

CuSO4.5H2O - Xilong

Mã SP: CuSO4.5H2O - Xilong

Giá: Liên hệ

Acid Axetic - CH3COOH

Mã SP: Đang cập nhật

Giá: Liên hệ

Nước cất | Nước cất 2 lần

Mã SP: Nước Cất

Giá: Liên hệ
Dụng cụ, thiết bị phòng thí nghiệm

Hóa chất công nghiệp - Hóa chất nông nghiệp - Hóa chất thí nghiệm

Thiết Bị Đo Phòng Thí Nghiệm

Mã SP: Đang cập nhật

Giá: Liên hệ

Bàn Thí Nghiệm

Mã SP: Đang cập nhật

Giá: Liên hệ

Máy Thí Nghiệm

Mã SP: Đang cập nhật

Giá: Liên hệ

Đồ Bảo Hộ

Mã SP: Đang cập nhật

Giá: Liên hệ

Dụng Cụ Thí Nghiệm

Mã SP: Đang cập nhật

Giá: Liên hệ

Bồn Chứa

Mã SP: Đang cập nhật

Giá: Liên hệ

Phuy Chứa

Mã SP: Đang cập nhật

Giá: Liên hệ

Bơm Định Lượng

Mã SP: Đang cập nhật

Giá: Liên hệ
Hóa Chất Xử Lý Môi Trường

Hóa chất công nghiệp - Hóa chất nông nghiệp - Hóa chất thí nghiệm

Chất khử màu nước thải MN-02

Mã SP: Đang cập nhật

Giá: 20.000đ

Chất khử màu nước thải - ENCR

Mã SP: Đang cập nhật

Giá: Liên hệ

Khử màu nước thải dệt nhuộm

Mã SP: MN01

Giá: Liên hệ

Polymer Cation - Xử Lý Nước

Mã SP: KMR C1492

Giá: Liên hệ
Muối Công Nghiệp

Hóa chất công nghiệp - Hóa chất nông nghiệp - Hóa chất thí nghiệm

Muối Lạnh | Ammonium Chloride

Mã SP: Muối Lạnh

Giá: Liên hệ

Muối Công Nghiệp - NaCl

Mã SP: Muối công nghiệp

Giá: Liên hệ

Muối Trung Quốc

Mã SP: NaCL TQ

Giá: Liên hệ

Muối Hạt - Natri Clorua

Mã SP: Muối Hạt

Giá: Liên hệ

Muối NaCl

Mã SP: Muối NaCl

Giá: Liên hệ
Hỗ trợ khách hàng

Liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi hỗ trợ tốt nhất

Tổng Đài

Tel: 0936 068 539(Zalo - Viber)

Email: hoachatmiennam02@gmail.com

Ms Hằng

Tel: 08 9876 8877(Zalo - Viber)

Email: hoachatmiennam02@gmail.com

Ms An

Tel: 0933 057 489(Zalo - Viber)

Email: hoachatmiennam02@gmail.com

Tin tức - sự kiện
Mùi hương hấp dẫn từ các sản phẩm nước rửa tay khiến trẻ em có xu hướng thử...
UBND TP HCM vừa ra quy chế phối hợp quản lý hoạt động buôn bán hóa chất trên địa...
Theo quy định, những loại hóa chất cực độc, có thể gây bỏng, thậm chí tử vong...
Các thành viên tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương - TPP dự kiến nhóm...
Sau bão, mưa lũ, thiếu nước sạch là thực trạng phổ biến, để có nước an toàn...
Nếu bạn từng nghĩ rằng sản phẩm tẩy rửa muốn hiệu quả hơn thì nên trộn chung...
Tại thành phố Tel Aviv cứ 290 dân là có 1 startup và toàn thành phố có tới 1.500 startup,...
Dưới đây là danh sách 5 nhóm thực phẩm mà các mẹ nên hạn chế cho con ăn để bảo...
Chi cục Thú y cùng Cảnh sát kinh tế thị xã Bến Cát (Bình Dương) ập vào cơ sở...
Xút - NaOH được ứng dụng trong rất nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Bên cạnh những...
Theo các chuyên gia, công nghệ keo tụ điện hóa hiện là một phương pháp xử lý nước...
Hóa chất trợ keo tụ sử dụng trong xử lý nước cấp, xử lý nước thải nhằm giúp...
Chlorine thường được dùng với mục đích chính là khử trùng nhằm diệt hay bất...
Loại bỏ các độc tố do các loại tảo độc gây nên 1 cách hiệu quả. Giảm độ...
Hóa chất công nghiệp là gì? Đâu là địa chỉ cung cấp hóa chất công nghiệp uy tín...
Minh Hiếu miền Nam được biết đến là công ty cung cấp muối công nghiệp giá cả...
Bạn muốn xử lý hồ bơi sạch khuẩn, nhằm tăng độ trong của nước nhưng chưa tìm...
Dung môi công nghiệp được tồn tại dưới dạng chất khí hoặc chất lỏng, có thể...
Hóa chất xử lý môi trường là gì? Và nên lựa chọn đơn vị cung cấp hóa chất...
Bạn đang cần các loại hóa chất ngành xi mạ để phục vụ cho việc mạ vàng, mạ...
Hóa chất dệt nhuộm nắm vai trò quan trọng trong nền công nghiệp dệt nhuộm. Vậy...
Các đơn vị sản xuất hiện nay đã sử dụng nhiều loại Hóa chất khác nhau để...
Hóa chất ngành thủy sản góp phần giải quyết các vấn đề phòng chống bệnh dịch,...
Ngày nay việc sử dụng hóa chất cho các ngành công nghiệp đặc biệt công nghiệp...
Minh Hiếu - Công ty cung cấp hóa chất ngành gỗ uy tín trên thị trường. Hãy đến...
Minh Hiếu Miền Nam hiện đang là nhà phân phối các loại hóa chất nông nghiệp đa...
Nếu bạn đang cần mua lượng lớn các loại hóa chất mà chưa chọn được công ty...
Bạn đang có nhu cầu mua hóa chất phụ gia thực phẩm với số lượng lớn nhưng chưa...
Bạn đang có nhu cầu sử dụng hóa chất phòng thí nghiệm? Nhưng không biết phải mua...
Công ty Minh Hiếu chuyên cung cấp hóa chất
công ty minh hiếu chuyên phân phối phân bón. phân bón số lượng lớn
Hóa chất minh hiếu, cung cấp hóa chất uy tín, mua hóa chất ở đâu
Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Minh Hiếu Cung cấp hóa chất giá tốt, cạnh tranh, uy ...
Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Minh Hiếu chuyên cung cấp hóa chất uy tín chất lượn...
Công Ty TNHH XNK Minh Hiếu Miền Nam chuyên cung cấp phân bón, hóa chất nông nghiệp số...
Công ty XNK Minh Hiếu chuyên nhập khẩu và phân phối hóa chất uy tín chất lượng
Fanpage - facebook
Hotline tư vấn miễn phí:
Zalo